Prawo podatkowe

  • Spory podatkowe i audyt prawno-podatkowy
  • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
  • Rejestracja, aktualizacja do VAT, ZUS, US
  • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie
  • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
  • Sporządzenie wniosku o indywidualną interpretację podatkową