Prawo budowlane

  • Opinie i analizy prawne dotyczące prawa budowlanego i nieruchomości                        
  • Sporządzanie lub opiniowanie umów z zakresu prawa budowlanego
  • Negocjowanie umów o roboty budowlane i innych umów z nimi związanych, w tym z podwykonawcami
  • Reprezentacja wykonawcy w postępowaniach sądowych przeciwko zamawiającemu z tytułu zapłaty za roboty budowlane, w szczególności dotyczących robot zamiennych lub dodatkowych
  • Reprezentacja podwykonawców w sprawach o zapłatę przeciwko generalnemu wykonawcy lub inwestorowi